Home

Dansk Skole i BangkokVi har gennem flere år undervist thaiere i dansk i Bangkok, og vi har gode erfaringer.

Danskprøven erstatter den tidligere indvandringsprøve, men på et lidt højere niveau, men uagtet denne prøve, så gør et kendskab til dansk, udover at kunne tale med dig, at hun hurtigere kan komme ind på det danske arbejdsmarked og få et job.

Samtidig kan hun også bedre deltage i familiefesterne og lignede, hvor de fleste sikkert taler dansk, og netop ved at kunne lidt dansk er hun ikke længere sat udenfor.

Dertil kommer, at garantien (sikkerhedsstillelsen) kan nedsættes med ca. 20.000 kroner, når hun har bestået Danskprøve A1, det vil sige A1-niveau, og den kan yderligere nedsættes med ca. 10.000 kroner, når hun senere består Danskprøve A2.

Det er absolut en fordel, indvandringsprøve eller ej, danskprøve eller ej og garanti eller ej, at kunne noget dansk, inden hun kommer til Danmark. Men det er et krav, at de fleste skal bestå eller forsøge at bestå Danskprøve A1 inden 6 måneder.

Det kan derfor anbefales at gå på en dansk sprogskole i Bangkok i Thailand og deltage i danskundervisning, inden hun drager til Danmark, hvor hun kan fortsætte med at lære dansk på en sprogskole.

Læs mere på: danskundervisning i Thailand eller kontakt os nu.