Undervisningssystem

GladHensigen med undervisningen er, at klienten (kursisten) i forhold til arbejde og hverdagsliv vil kunne fungere i mundtligt dansk i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et yderst enkelt sprog i et mindre udsnit af hyppigt forekommende, dagligdags kommunikationssituationer, hvor kontekst og indhold er kendt.

Undervisningen i mundtligt dansk har således særlig høj prioritet på Dansk Intro, hvor klienten samtidig bliver indført i obligatoriske emner i kultur- og samfundsforhold i Danmark, samt i centrale områder i relation til arbejde, uddannelse og hverdagsliv.

Målet er, at klienten skal kunne forstå hovedindholdet i yderst enkel kommunikation omkring konkrete og almindelige hverdagsforhold, herunder dagligdagshilsener, hvor der anvendes et yderst enkelt og tydeligt udtalt sprog, og hvor den eventuelle samtalepartner bidrager til forståelsen. Dog vil sproget ikke række til en længerevarende samtale omkring et konkret emne, men klienten vil skulle blive i stand til at give udtryk for, om vedkommende forstår eller ikke forstår samtalepartneren.

Det er således også formålet, at klienten skal kunne præsentere sig og indgå i helt enkele samtaler om fx navn, nationalitet, alder, civilstand, eventuelle børn, adresse, tid i Danmark, tidligere beskæftigelse og eventuel tidligere skole- og uddannelsesbaggrund fra Thailand eller Laos.

Læsning og skrivning vil også indgå i et vist omfang, således klienten vil kunne læse og skrive sit eget navn og måske udfylde simple formularer.

Vi underviser under de forudsætninger, at klienten ser frem til sit ophold i Danmark med spænding og derved er motiveret i et eller andet omfang. Denne motivation kombineret med støtte fra både undervisere og medklienter (klassekammerater) samt det øvrige personale er typisk medvirkende til, at klienten opnår et hensigtmæssigt resultat.