โรงเรียนสอนภาษาเดนมาร์ก

พิโร ทอล์ค (การสนทนา และ โปรแกรมเรียนภาษาเดนนิชเบื้องต้น – Danish language school in Bangkok) โรงเรียนภาษาเดนมาร์กขั้นพื้นฐาน และ บทเรียนระดับทดสอบภาษา เพื่อย้ายถิ่นฐาน อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ แค่ไม่กี่ก้าวจาก สถานีรถไฟฟ้าพญาไท และ แอร์พอร์ท เรียลลิ้งค์

ที่ตั้งของเรา เป็นอาคารพาณิชย์ในซอยส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่าง มาบุญครอง และ อนุสาวรีย์ ท่ามกลาง ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทางนักเรียนสามารถหาอพาร์ทเม้นท์ อยู่ใกล้ๆ ได้ทั้ง เพชรบุรี ซอย 5 หรือ ซอย 7 อยู่ตรงข้ามกับซอยที่ตั้งของโรงเรียน

พิโร ทอล์ค มีโปรแกรม เรียนภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากผู้สอนหลายๆท่าน และทุกโปรแกรมสามารถเรียนควบคู่กันได้ โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนเป็นกลุ่มได้ ในคลาสรอบเย็น ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่ทำงานกลางวัน.

จุดประสงค์ของเรา ไม่ใช่แค่เปิดโรงเรียนสอนภาษาเดนมาร์กเท่านั้น แต่เราคือสะพาน เชี่ยมกลางระหว่าง ไทย กับ โลกตะวันตก  ภาษาเดนนิช ABC  (
ภาษาเดนมาร์ก 1 )

 • การเรียนการสอนอยู่บนแรกศุกร์ทุกเดือน
 • 2 ชั่วโมงต่อเดือน
 • เน้นเรื่อง พยัญชนะ ตัวสะกด และ ตัวเลข
 • Level A0
 • เวลาเรียน 18.00-20.00 นาฬิกา

ติดต่อเรา

ภาษาเดนนิช เบื้องต้น  ( ภาษาเดนมาร์ก 2 ) A
เพียง 4.999 บาท เรียน 24 ชั่วโมง + ค่าลงทะเบียนเรียน 2.000

 • ใช้เวลาเรียน วันละ 2 ชั่วโมง สามวัน ต่อสัปดาห์  ( จันทร์ ถึง ศุกร์ )
 • 24 ชั่วโมงต่อเดือน
 • เน้นสอนเรื่อง สนทนาเบื้องต้น และ วัฒนธรรม
 • Level CEFR A1+
 • เวลาเรียน ทุกวัน 15.00-17.00 นาฬิกา

Pay in advance for 2 months: 10% 
Pay in advance for 3 months: 20%
Both A and B: even more discount

 ภาษาเดนนิช เบื้องต้น  ( ภาษาเดนมาร์ก 2 ) B
เพียง 4.999 บาท เรียน 24 ชั่วโมง + ค่าลงทะเบียนเรียน 2.000

 • ใช้เวลาเรียน วันละ 2 ชั่วโมง สามวัน ต่อสัปดาห์  ( จันทร์ ถึง ศุกร์ )
 • 24 ชั่วโมงต่อเดือน
 • เน้นสอนเรื่อง สนทนาเบื้องต้น และ วัฒนธรรม
 • Level CEFR A1+
 • เวลาเรียน ทุกวัน 18.00-20.00 นาฬิกา

Pay in advance for 2 months: 10%
Pay in advance for 3 months: 20%
Both A and B: even more discount

ติดต่อเรา

หลักสูตรตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์ก

 • การเรียนการสอนเป็นสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • 16 ชั่วโมงต่อเดือน
 • เพิ่มเติมจากการเรียนภาค พื้นฐาน ดังนั้น เราจึงไม่ได้ เน้น เฉพาะ บทสนทนา แต่ยังเตรียมพร้อม สำหรับข้อสอบ ที่จะต้องใช้สอบซึ่งเป็นกฎข้อบังคับ สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภทพำนัก อาศัย ในประเทศเดนมาร์ค ซึ่งจะเป็นการทดสอบ ภาษาเดนนิช และ ความรู้ เกี่ยวกับ ประเทศเดนมาร์ก และสังคม นักเรียนจะต้องเรียนควบคู่ไปกับ การเรียนภาคพื้นฐานด้วยเช่นกั
 • Level CEFR A1-
 • เวลาเรียน ทุกวัน 15.00-17.00 นาฬิกา

ติดต่อเรา

  Advanced Danish  ( ภาษาเดนมาร์ก 3 )

 • การเรียนการสอนเป็นสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • 16 ชั่วโมงต่อเดือน
 • เน้นสอนเรื่อง สนทนาเบื้องต้น และ วัฒนธรรม
 • Level CEFR A2-B1
 • เวลาเรียน ทุกวัน 18.00-20.00 นาฬิกา